Ellen van Bodegom

Organisatieadvies

Inspiratiebronnen

"Inspiratie is een bron van energie en is de motor voor het anders kunnen denken.
Inspiratie verandert, verbindt en stelt je in staat om (samen) tot nieuwe innovatie te komen." 

Waar is die inspiratie te vinden?  Heel simpel. Kijk om je heen, sta eens bewust stil bij wat je doet of wat je ziet. Geniet van het bijzondere gesprek met kind, vriend of zakelijke relatie. "Loop door het bos en zie de bomen." 
Erg inspirerend en richtinggevend aan het denken en handelen van mij zijn de visies van verandermanagers die out of the box denken, staan voor verbindend leiderschap en kijken naar ondernemerskracht.
De inspiratie die ik krijg van boeken, colleges en films verwoordde ik in het boek MoestuinManagement


Een aantal mensen inspireert me in het bijzonder:

Paul de Blot

Paul de Blot is hoogleraar Business Spiritualiteit aan Nijenrode Business Universiteit en auteur van diverse boeken.
www.pauldeblot.nl

Menno Lanting

Menno Lanting is innovator en strateeg, verbonden aan ondermeer De Baak en auteur van "Connect!" en "IedereenCEO".
www.mennolanting.nl  

Jaap Boonstra

Prof. dr. Jaap J. Boonstra is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Sioo. Hij is arbeids- en organisatiepsycholoog en hoogleraar management van veranderingsprocessen.
www.jaapboonstra.nl
 

Stephen Covey

Stephen Covey is Amerikaan en auteur van bekende boeken over leidinggeven o.a. "Zeven eigenschappen van effectief leiderschap".
https://www.stephencovey.com/


Eckhart Tolle

Eckhart Tolle, duitser, nu wonend in Canada is auteur en spiritueel leraar. Schreef onder ander de "Kracht van het Nu".
https://www.eckharttolle.com/about/eckhart/default.aspx
 

Florence Nightingale

Florence (1820-1910) was verpleegkundige, sociaal hervormer en mystica. Tevens grondlegster van de verpleegkunde. Durfde anders te kijken naar bestaande processen, discussies aan te gaan en zag het belang van het delen van kennis. 
Florence opvatting dat gezondheid niet slechts de afwezigheid van ziekte is, maar de situatie waarin een mens al zijn of haar talenten kan ontplooien, heeft de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bepaald.
Veel van Florence suggesties met betrekking tot ziekenhuisarchitectuur, zoals afzonderlijke afdelingen (paviljoens) om het besmettingsgevaar te verkleinen en het belang van licht en goede ventilatie, zijn gemeengoed geworden. Andere voorstellen zijn nog niet of nauwelijks verwezenlijkt, zoals het belang van preventie ("gezondenzorg is even belangrijk als ziekenzorg").

Jaap Peters

Jaap Peters is initiatiefnemer van De Limes waarin het Rijnlands denken centraal staat. Jaap Peter is vooral werkzaam als organisatie-adviseur en spreker. Hij schreeft o.a. "Bij welke reorganisatie werk jij?".
www.jaapPeters.nl


Thijs Homan

Prof. dr. Thijs H. Homan (1957) is hoogleraar Implementation and Change Management bij de Open Universiteit en schrijver van "Organisatiedynamica". 
http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/06/238.html
Organisatieroest en de kunst van het nietsdoen
Betekeniswolken de binnenkant van de organisatieverandering