Ellen van Bodegom

Organisatieadvies

Netwerk

"Warme verbinding met mijn relaties geven mij energie.
Door kennis te delen kom je tot nieuwe inzichten en onstaat verbinding "


Ik ben een netwerker. Zoek naar verbinding, denk graag mee over innovaties en optimalisaties van organisaties, teams en de ontwikkeling van personen. 
Het is voor mij interessant te weten wat mensen en bedrijven boeit en beweegt. 

Netwerken:
Orde van Organisatieadviseurs en kundigen
 * Intervisie met groep van acht collega adviseurs
 * Werkgroep Ethiek; betrokken bij het ontwikkelen van een koerskaart Beroepsethiek
 * Werkgroep MVO; kijken naar ontwikkeling van dergelijke groep binnen de orde
 * Workshop Social media voor adviseurs 

HRO Beroepenveldcommissie voor de opleiding Management in de Zorg (MIZ)

Raad van Commissarissen Kinderdam
Raad van Toezicht Best Care for you

Initiatiefnemer Linkedin groepen:
MoestuinManagement
Social media in de zorg
RO Zuidoost Brabant

Vrijwilliger Alpe DuZes 2014

Voorheen:
Vrijwilliger verkeersregelaar Paardenmarkt Heenvliet 2011, 2012, 2013, 2015

2011-2012 Landelijk transitieoverleg zorgkantoren AWBZ
2009 Health Management Forum
2006-2008 Lid Nationale Commissie Informatievoorziening in de zorg NEN
2003-2005 Lid European Expert group XML in Healthcare namens Zorgverzekeraars Nederland
1998-2003 Klankbordgroep RINIS namens Delta Lloyd-Nuts-Ohra